Πωλητές – Πωλήτριες πλήρους απασχόλησης

Γερμανος Ελεύθερος επαγγελματίας Οπουδήποτε 15 Ιούλ 2020

Περιγραφή Θέσης Εργασίας

Από κατάστημα τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας ζητούνται :

Πωλητές – Πωλήτριες πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

  • Τουλάχιστον απόφοιτος ΙΕΚ
  • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και MS office
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες

Παροχές:

  • Bonus βάσει επίτευξης στόχων
  • Εκπτωτικά προγράμματα σταθερής & internet
  • Συνεχής εκπαίδευση σε θέματα πωλήσεων και νέες τεχνολογίες

 

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση : [email protected]gmail.com

Online Αίτηση

Αίτηση για αυτή τη Θέση Εργασίας

Άνευ τέλους

754 συνολικές προβολές, 3 σήμερα Εκτύπωση Θέσης Εργασίας