Διαχειριστές σε Ιδιολειτουργούμενα Πρατήρια AVIN

damianos Ελεύθερος επαγγελματίας Οπουδήποτε 28 Απρ 2020

Περιγραφή Θέσης Εργασίας

Το δίκτυο των ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων AVIN αναπτύσσεται και ζητά Συνεργάτες -Επιχειρηματίες για τη διαχείριση πρατηρίων σε όλη την Ελλάδα.

Απαιτούμενα προσόντα:

·        Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

·        Εμπειρία σε πωλήσεις ή διαχείριση καταστημάτων

·        Βασικές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών

Επιθυμητά προσόντα:

·        Τίτλος Σπουδών

·        Γνώση Αγγλικών

·        Εμπειρία σε διαχείριση ανθρώπων

Άλλα χαρακτηριστικά:

·        Θετική προσέγγιση

·        Αξιοπιστία & συνέπεια

·        Καθορισμός προτεραιοτήτων & αποτελεσματική παρακολούθηση στόχων

·        Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου

·        Επικοινωνία

Επιπλέον πληροφορίες για τη διαχείριση ενός πρατηρίου:

·        Απαιτούμενο κεφάλαιο κίνησης: 10.000-20.000 ευρώ

·        Εγγύηση το ύψος της οποίας εξαρτάται από τον τύπο του πρατηρίου υγρών καυσίμων

·        Τα μηνιαία/ετήσια κέρδη σας θα εξαρτώνται από τον τύπο του πρατηρίου υγρών καυσίμων που θα διαχειριστείτε και αναλόγως της δυνατότητας σας να επιτυγχάνετε τους μηνιαίους/ετήσιους στόχους που θα σας θέτει η εταιρεία

·        Παρέχεται από την εταιρεία μας η δυνατότητα κατάρτισης επιχειρηματικού πλάνου παρέχοντας σας μια αναλυτική πρόβλεψη των πωλήσεων, καθώς και των αντίστοιχων προσδοκώμενων κερδών

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας

6983895228

Online Αίτηση

Αίτηση για αυτή τη Θέση Εργασίας

594 συνολικές προβολές, 1 σήμερα Εκτύπωση Θέσης Εργασίας