Παιδαγωγός αναλαμβάνει βοήθεια στη μελέτη παιδιών Δημοτικού και Γυμνασίου

Dimokratiki Ελεύθερος επαγγελματίας Ρόδος, Αιγαίο, Ελλάδα 4 Απρ 2015

Περιγραφή Θέσης Εργασίας

Παιδαγωγός (Τμήμα φιλοσοφίας, παιδαγωγικής και ψυχολογίας) Πανεπιστημίου Αθηνών αναλαμβάνει υπεύθυνα τη βοήθεια στη μελέτη παιδιών Δημοτικού και Γυμνασίου καθώς και παιδιών Δημοτικού με μαθησιακές δυσκολίες – δυσλεξία. Παρέχεται οργανωμένο εκπαιδευτικό υλικό.

Παρακαλώ καλέστε στο παρακάτω τηλέφωνο. 6942030707

Online Αίτηση

Αίτηση για αυτή τη Θέση Εργασίας

Άνευ τέλους

1233 συνολικές προβολές, 1 σήμερα Εκτύπωση Θέσης Εργασίας